slideshow 1

S.A.Keinänen 1841 – 1914

Tutustu taiteilijan teoksiin

Sigfrid August Keinänen oli tavallisen kansan parista noussut taidemaalari. Hän oli lähtöisin Kuopiosta, jossa työskenteli värjärinä ja rakennustyöläisenä ennen taiteilijaksi opiskelua. Keinänen tunnetaan Kalevala-aiheisista maalauksistaan ja hän toimi muun muassa Axel Gallénin eli  Akseli Gallen-Kallelan opettajana. Rautalammin museon kokoelmaan kuuluu Keinäsen kookkaat öljyvärimaalaukset Karjatyttö 1889 ja Paimenpoika 1896.

 

Piirustuksen opettajaksi vai taiteilijaksi

Kuopiolaisen kirvesmiehen Olavi Keinäsen ja Birgitta o.s. Hiltusen poika Sigfrid August syntyi 1841. Nuorena miehenä hän työskenteli värjäämössä ja rakennustyössä, mutta lähti Jyväskylän seminaariin opiskelemaan 1865, kun seminaari avattiin. Keinänen valmistui seminaarin ensimmäiseltä vuosikurssilta 1867 ja siirtyi opiskelemaan Helsinkiin, Suomen Taideyhdistyksen piirustuskouluun. Taidekouluun Keinänen lähti erään seminaarinopettajansa kehotuksesta. Keinänen nimittäin tähtäsi piirustuksenopettajaksi.

 

Suomen lisäksi Keinänen haki taideoppia Tanskan taideakatemiasta, Kööpenhaminasta 1868-1869. Tämän jälkeen hän opiskeli Ruotsissa, Tukholman taideakatemiassa kaksi vuotta. Opintomatkoja Keinänen teki apurahan turvin Firenzeen, Roomaan ja Pariisiin 1887-1888.

 

Piirustuksenopettaja ja kalevalainen kansa

Keinänen työskenteli piirustuksenopettajana 1870-1910-luvuilla Ruotsalaisessa reaalilyseossa, Taideteollisuusyhdistyksen keskuskoulussa ja Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa. Yksityisopetusta Keinänen antoi vuoden 1881 aikana Akseli Gallen-Kallelalle.

 

Suomessa 1800-luvulla suomenmielisyys nosti päätään ja kielitaistelu ruotsin ja suomen kielten välillä kiihtyi. Kalevala alkoi kiinnostaa taiteilijoita ja näiden taiteilijoiden etunenässä kulki S.A. Keinänen. Kalevala oli tullut Keinäselle läheiseksi jo seminaarivuosina ja Helsingissä opiskellessaan Keinänen oli tutustunut suomalaisen kansanrunouden tutkijaan Julius Krohniin. Kalevalaiset aiheet löysivät tiensä Keinäsen luonnoksiin jo 1870-luvun alussa. Kesäisin hän kulki Karjalan kannaksella keräten aineistoa. S.A. Keinänen osallistuikin Savo-karjalaisen osakunnan järjestämään Kalevalan kuvittamiskilpailuun 1885 voittaen sen kuvituksillaan. Pian hänen entinen oppilaansa Akseli Gallen-Kallela varasti huomion voittamalla 1891 järjestetyn toisen kilpailun.

 

Keinäsen 1895-1898 julkaisema litografiakokoelma Kuvia Kalevalasta teki Keinäsen työt tunnetuiksi. Kuvista julkaistiin myös postikortteja. Kalevala-aiheet toistuivat Keinäsen lukuisissa öljymaalauksissa, mutta hänen työnsä jäi nopeasti Gallen-Kallelan varjoon. Akseli Gallen-Kallelan myötä Kalevala –aiheet löivät itsensä toden teolla läpi Suomen maalaustaiteessa. Keinänen kuvasi myös kansanelämää maalauksissaan ja teki henkilö- ja lapsikuvia sekä maisemamaalauksia. Kalevalamaalausten ohella juuri kansankuvaukset ovat Keinäsen tuotannon merkittävimpiä töitä.

 

Keinänen toimi luottamustehtävissä Suomen Taideyhdistyksessä ja Suomen Taiteilijaseurassa. Luottamustehtävät veivät Keinäsen aikaa maalaamiselta, joka johti siihen, että hänen tuotannostaan ei tullut kovin laaja. Keinänen on jäänyt suurelle yleisölle melko tuntemattomaksi myös siksi, että osa hänen töistään tuhoutui tulipalossa. S.A. Keinäsen poika Väinö Keinänen oli arkkitehti, joka työskenteli uransa aikana muun muassa Viipurin kaupunginarkkitehtinä.

 
S.A. Keinänen, Paimenpoika, 1896, öljy kankaalle, 109 x 63,5 cm. Rautalammin museo. Omistaja: Rautalammin seurakunta.
 
 
Tiesitkö? Rahoittaakseen ulkomaisen opintomatkansa Keinänen järjesti Jyväskylän ensimmäisen taidenäyttelyn vuonna 1868.
 
 
S.A. Keinänen, Karjatyttö, 1889, öljy kankaalle, 160 x 123,5 cm. Rautalammin museo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteet:
 
Suomen ja maailman taide 2. Suomen taide,
Suomalaisuus. 1983. WSOY, Porvoo. s. 126.
 
Pinx. Maalaustaide Suomessa, Suuria kertomuksia.
2001. Weilin+Göös Oy, Porvoo. s. 31-32
 
Reitala, Aimo. 2004. S.A. Keinänen.
Kansallisbiografia-verkkojulkaisu, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura. Helsinki. http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3413/
(viitattu 22.2. 2014)
 
http://www3.jkl.fi/taidemuseo/mista/taiteilijatb.htm
(viitattu 22.2. 2014)
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4in%C3%B6_
Kein%C3%A4nen (viitattu 22.2. 2014)

 

TEKSTIT: 
Matleena Vepsäläinen
TOTEUTUS:
Webhotelli Netsor